oil on canvas

I have recently started my adventure with oil paints and I admit that it is not easy, but I will not give up without a fight ;o) The image I create symbolizes strength, wisdom and mystery, but above all it is an expression of freedom and liberation.

Obraz, który tworzę symbolizuje siłę, mądrość i tajemnicę, ale przede wszystkim jest wyrażaniem wolności i wyzwolenia.